HUR VI ARBETAR

Har du en dröm eller en vilja att designa ditt egna hus eller område men inte vet var du ska börja? Ring och prata med oss och berätta dina visioner så hjälper vi dig att rita ner det och utveckla möjligheterna.

Vi erbjuder allt som behövs för bygglovet, idéskisser eller underlag till byggare.

  • Idé, rådgivning och skisser

  • Gestaltning och 3D visualisering

  • Byggritningar, bygglovshandlingar mm.

  • Kommunikation med myndigheter och hantverkare

  • Projektledning, budget, förfrågningsunderlag etc

  • Detaljritning

  • KA Kontrollansvarig

  • Konstruktionsritning