VILLOR & FRITIDSHUS

Vi bygger både villor och fritidshus, enplans, tvåplans, parhus eller vinkelhus, du kan välja precis vad du vill. Vi bygger allt från grundplatta/grundplintar till färdigt hus.

Med vår erfarenhet går vi igenom på bästa sätt hur vi ska göra med era husdrömmar. Vi erbjuder totalentreprenad och sköter allt från markplanering samt byggnation till slutförandet av huset.   

Vi har lång erfarenhet som kan hjälpa dig hela vägen tills ditt hus, ombyggnation av garage eller hus med källare mm står färdigt. 

Vi har de kunskaper om krävs för att producera tryggt och hållbart. Oavsett om det gäller bygglov, arkitektritningar eller var och hur du ska bygga finns vi där under hela bygget och hjälper till och kommer med passande lösningar. 

 Vi bygger alltid utefter säkerhet, regler, hållbart och funktionellt. Vi uppfyller dina och branschens krav.

Skidstugor i Sälen
Skidstugor i Sälen